• 02322593217
Lifestyle
เรื่องของ ท่อ PVC ที่ควรรู้

เรื่องของ ท่อ PVC ที่ควรรู้

ภายในอุตสาหกรรมนั้นนอกจากระบบไฟฟฟ้าที่เป็นระบบที่สำคัญแล้ว ยังมีระบบประปาอีกก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และหลากหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าท่อ PVC เป็นทางเดินระบบน้ำประปาที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ ท่อ PVC กับเรื่องที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้กัน ว่าจะมีเรื่องออะไรบ้างในที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้กับ ท่อ PVC  

ท่อ PVC มีสีที่หลากหลาย  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของท่อ PVC นั้นหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าท่อ PVC นั้นปัจจุบันนั้นมีความหลากไหลายในการใช้งานอย่างมาก ละมีหลากหลายสี ซึ่งท่อ PVC แต่ละสีนั้นก็มีความแตกต่างกันในการใช้งานและมีการใช้ระบบที่แตกต่างกันโดยจะมีสีดังนี้  

  • สีฟ้า : .ใช้ในระบบประปาน้ำดื่ม  
  • สีขาว : ใช้ในระบบ ร้อยสายไฟระบบโทรศัพท์  
  • สีเหลือง : ใช้ในระบบร้อยสายไฟโทรศัพท์  
  • สีเทา : ใช้ในระบบชลประทาน เกษตรกรรม และ ท่อน้ำทิ้ง  

คุณภาพมีความแตกต่างกัน  

อีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่แพ้กันนั้นคือในเรื่องของ คุณภาพเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าปัจจุบันนั้นมีหลากหลายแบรนด์อย่างมาก ซึ่งแต่ละแบรนด์นั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเล่อกท่อ PVC ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วเรื่องของ คุณภาพก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

มอก.มีหรือไม่  

มอก. หรือ มาตรฐานตามสำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นควรเลือกซื้อด้วยเช่นกัน โดยการเลือกซื้อ ท่อ PVC ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั้นเราควรเลือกท่อ PVC ที่มี มอก.ด้วยเช่นกันซ฿งท่อ PVC แต่ละแบบก็มีมอกที่แตกต่างกัน โยจะมีดังนี้  

  • ท่อ PVC แข็งสำหรับใช้ทำท่อน้ำดื่ม (สีฟ้า) : มอก.17-2532 มาตรฐานบังคับ  
  • ท่อ PVC  สำหรับงานอุตสาหกรรม สีเทา : มอก.999-2533 มาตรฐานทั่วไป 
  • ท่อ PVC สำหรับงานร้อนสายไฟฟ้า และ สายยโทรศัพท์สีเหลือง : มอก.216 2524 มาตรฐานทั่วไป 

ความทนทานในการใช้งาน  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของความทนทานต่อการใช้งานก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยท่อ PVC นั้นจะมีการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี ถึงแม้ว่าจะเป็น ท่อ PVC ที่ใช้งานในประเทศไทยก็ตามที่มีแสงแดดที่แรงขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าก็ยังสามรถที่จะใช้งานได้หลากหลายสิบปีอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนี้นก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการผลิต และ ความคงทนนั้นมีผลแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของ มาตรฐานของท่อ PVC นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก และการใช้งานเองก็มีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการเลือกซื้อ ท่อ PVC นั้นการเลือกจากสีที่เราใช้งาน และ มอก. พร้อมทั้ง ให้เรานั้นเลือกแบรนด์สินค้าที่มีความคงทนจะช่วยเราได้ดีมากยิ่งขึ้นในการใช้งานของเราพร้อมทั้งทำให้เรานั้นสามารถที่จะใช้งานท่อ PVC ด้วยความนยาวนาน และ มีความคงทนนั้นเอง

Tags :