• 02322593217
Lifestyle
มีงานอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ก่อน หางานไอที

มีงานอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ก่อน หางานไอที

งานด้านไอทีเป็นงานด้านเทคโนโลยีที่มีความต้องการแรงงงานสูงเนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีมีอยู่เป็นจำนวนน้อย ใครก็ตามที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครตำแหน่งนี้ได้ โดยแบ่งออกได้หลายสาขาให้เลือก ในบทความเราจะพูดถึงสายงานไอทีที่คุณต้องรู้ก่อน หางานไอที ว่ามีอะไรบ้าง 

หางานไอที กับสายงานที่สามารถแบ่งได้ 

สำหรับงานไอทีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีที่ซึ่งเหมาะกับผู้ว่างงานที่มอง หางานไอที จะต้องรู้ก่อนสมัครนั้น สามารถแบ่งสายงานได้ 7 ประเภทที่เป็นงานยอดนิยมและกำลังมาแรงในปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • IT Management เป็นตำแหน่งผู้บริหารที่มีความต้องการสูง เนื่องจากคนที่มาทำงานในตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการวางแผนและธุรกิจเป็นอย่างดีเพื่อบริหารจัดการงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • สายงานจัดการฐานข้อมูลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบฐานข้อมูลที่สำคัญมาก คนที่ทำงานในสาขานี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ รอบคอบสูง และมีประสบการณ์การทำงาน เนื่องจากต้องอาศัยความปลอดภัยและการวางแผนข้อมูลสำหรับการใช้งานทางธุรกิจอย่างเข้มงวด 
  • สายงานโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาคืองานด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกคนทำงานในสายนี้ว่าโปรแกรมเมอร์ เป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าใครที่เขียนโปรแกรมเป็นก็ต้องการจะทำงานสายนี้ทั้งนั้น 
  • Network & System line เป็นงานไอทีที่สำคัญในทุกองค์กร ทุกบริษัท คนที่ทำงานตำแหน่งนี้ต้องจัดระบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีแผนการทำงานที่ดี 
  • สาย SAP & ERP เป็นงานเฉพาะที่องค์กรต้องการ เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับการควบคุมการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรต้องมากด้วยประสบการณ์และความสามารถระดับสูง 
  • IT Support / Technical Support เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทางเทคนิค ทุกองค์กรต้องการตำแหน่งนี้ซึ่งผู้มีความสามารถไม่ควรพลาด เนื่องจากบริษัทต้องการคนดูแลระบบงานและบำรุงรักษาระบบเพื่อให้สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเนื่องไม่มีสะดุด 
  • สายงานเว็บไซต์เป็นอีกสายงานหนึ่งที่เป็นที่ต้องการและมีความสำคัญ เนื่องจากเว็บไซต์ เป็นเหมือนกับบ้านของบริษัท จำเป็นต้องมีผู้ดูแลและผู้สร้าง คนที่ทำงานสายนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้โปรแกรม Web Browser รวมทั้งต้องจัดโครงสร้างและควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับงานระบบขององค์กรนั้น ๆ  

จะเห็นได้ว่างานสายไอทีสามารถแบ่งออกเป็นหลายสายซึ่งแต่ละสายมีการทำงานต่างกันไป ดังนั้น ก่อน  หางานไอที ผู้สมัครทั้งหลายควรรู้ว่ามีงานใดบ้าง แล้วแต่ละงานมีหน้าที่การทำงานเป็นอย่างไร เพื่อให้สมัครได้ถูกต้องและตรงกับทักษะของผู้สมัคร