• 02322593217
Lifestyle
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ นิยมใช้ระบบไหน มีแบบไหนบ้าง

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ นิยมใช้ระบบไหน มีแบบไหนบ้าง

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ ผ่านการติดตั้งระบบโซลล่าเซลล์และนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อย่างเช่น ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นระบบสูบน้ำโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำขึ้นมาจากบ่อหรือแม้แต่น้ำบาดาล การนำปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มาใช้งานเหมาะที่จะใช้กับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ห่างไกลจากการไฟฟ้า ส่วนใหญ่นิยมใช้ในภาคการเกษตร รวมถึงใช้ในการอุปโภค บริโภคด้วย ช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้ ลดค่าน้ำมันจากการสูบน้ำแบบเดิมๆ นอกจากนั้นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ยังสามารถนำมาออกแบบการใช้งานได้มากมาย ตามความเหมาะสม

คำถามที่หลายคนสงสัย ก็คือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ นิยมใช้ระบบไหน ส่วนใหญ่ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะนิยมใช้ระบบออฟกริด (Off-Grid) ระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าหรือแยกออกจากการไฟฟ้า อาจต่อตรงจากแผงโซลล่าเซลล์เข้ากับตัวปั๊มเลย หรือใช้ร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อเก็บสะสมพลังงาน สามารถใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ได้แม้ไม่มีแสงอาทิตย์หรือใช้สูบน้ำในตอนกลางคืน นั่นก็เพราะว่าระบบออฟกริด ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้าเหมือนนระบบออนกริด (On-Grid) นั่นเอง

เกษตรกรมักจะเอาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์และแผงโซลล่าเซลล์ติดตั้งไว้ในรถเข็นเคลื่อนที่คันเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ไปสูบน้ำในบ่ออื่นๆ ได้ตามความต้องการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ปัจจุบันปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะแบ่งตามประเภทกระแสไฟดังนี้

  • ปั๊มน้ำกระแสสลับ

ปั๊มน้ำกระแสสลับจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโซล่าอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ แนะนำให้ใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้มอเตอร์ปั๊มหมุนสม่ำเสมอ ทำงานได้อย่างเต็มที่

  • ปั๊มน้ำกระแสตรง

ปั๊มน้ำกระแสตรง สามารถต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยเพราะกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์จะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการสูญเสียน้อย มีความปลอดภัยแต่ก็ต้องควบคุมแรงดันให้เสมอตลอดเวลา โดยการต่อคอนโทรงชาร์จโซล่าเซลล์

นอกจากนั้นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ก็ยังแบ่งรูปแบบตามการใช้งานด้วย มีทั้งปั๊มน้ำบาดาล ที่เหมาะกับการใช้สูบน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ผิวดิน ปั๊มน้ำลูกหมู ปั๊มหอยโข่งและปั๊มจุ่ม เหมาะที่จะใช้สูบน้ำในระดับผิวดิน ที่ความลึกไม่เกิน 10 เมตร ปั๊มน้ำชนิดนี้จะสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณมาก เช่น ใช้สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ คูคลอง แม่น้ำลำธารต่างๆ เป็นต้น

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่มีประโยชน์ ช่วยประหยัดค่าไฟ ประหยัดน้ำมันแตกต่างจากการสูบน้ำในอดีต ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน